- BOEK -

KOM

Over een moeder, een nieuwe liefde en lichamelijkheid

Zes jaar na de korte, verstilde, extreem onderkoelde gedichten van Open mond verschijnt er eindelijk weer een nieuwe dichtbundel van Erik Jan Harmens. De toon verschuift dit keer van hard naar teder en weer terug. Lichamelijkheid, seks, hunkering, moederliefde en ziekte zijn belangrijke thema's, terwijl het verlangen tot toenadering kan omslaan in afwijzing, en vice versa. Maar boven alles getuigen de gedichten zoals altijd van een maniakale taalliefde, een bijzondere opvatting over schoonheid en lyriek en een eigenzinnig gevoel voor interpunctie.

Erik Jan Harmens lezen is je laten besproeien met taal, met fascinatie voor de taal – de taal van de straat en van de Hogere Dichtkunst, en dat door elkaar gemengd, en voort maar weer op die vierkwartsmaat die de gedichten veel meer lijkt te structureren dan die korte regels.

Mark las

Bij het lezen van Erik Jan Harmens’ bundel kom kreeg ik de indruk dat het de neerslag is van intense levenservaringen, gedestilleerd door de kolf van eigenzinnige taal in een langdurig proces van schrappen en herschrijven. Kom is een indrukwekkende en originele bundel met ritmisch sterke gedichten die je soms overrompelen met ontroerende beelden en prachtige taalvondsten.

Meander

De gedichten wandelen ergens tussen de rauwe, psychologische verwarring van Jan Arends en de geestige directheid van Jules Deelder.

Awater

Aanstekelijk en horizonverruimend

Opium

Juist door het grimmige gevoel voor humor, het eigenzinnige afgemeten taalgebruik, voortkomend uit Harmens weerzin jegens emotioneel beladen (grote) woorden, doet kom denken aan een schreeuw vanonder een geluidsdichte stol; een beeld waarvan je je maar moeilijk losrukt.

Het Parool

Harmens durft allerlei tegenstrijdige en ingewikkelde emoties op te zoeken en die op een directe wijze te presenteren... Gedichten als dunne bomen, die samen één verhaal lijken te vertellen. Om dat verhaal, dat er inhakt, gaat het uiteindelijk.

De Groene Amsterdammer
LEBOWSKI NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en events met de nieuwsbrief van Uitgeverij Lebowski...